Cementprodukter

Cementprodukter

Byggcement 25 kg har ordinär hållfasthetsutveckling och används vid vanliga betongarbeten t.ex. vid husbyggnad. Blandas med vatten, sten och grus till betong eller bruk.

Pris per styck

85,00 kr inkl. moms
Visa produkt

Grovbetong används till gjutningsarbeten inomhus och utomhus i grövre än 50 mm skikt t ex för husgrunder, plintar, trappor, stödmurar, m m samt vid lagning och pågjutning på betongunderlag.

Produkterna blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa

Pris per styck

69,00 kr inkl. moms
Visa produkt